Våra kurser

Heta Arbeten® är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, ska vara brandvakt eller utfärda tillstånd för heta arbeten behöver kunskap och måste vara behörig. 

Behörighetsutbildning Heta Arbeten®är utbildningen som ger dig som utför dessa typer av arbeten rätt kunskap och behörighet. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning.

Nästa tillfälle
2024-08-22 08:30 - 16:00
Örnsköldsvik
Det finns inga kommande kurstillfällen
Det finns inga kommande kurstillfällen

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara mindre omfattning.

Det finns inga kommande kurstillfällen

För att få tillstånd att sota sin egen fastighet måste man styrka att man har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Det finns inga kommande kurstillfällen
/ 2