Brandfarlig vara mindre omfattning - föreståndare

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär. Den här utbildningen ger dig kunskap om brandfarliga varor så att du ska klara av uppdraget som föreståndare för brandfarlig vara mindre omfattning.

Kursinnehåll

Definition brandfarlig vara - Risker med hanteringen - Lagstiftning - Tillstånd och tillsyn - Organisation - Hantering.
Kurslitteratur samt fika och lunch ingår i kursavgiften.

Målgrupp

Det är en utbildning avsedd för den som ska bli föreståndare i en okomplicerad verksamhet som hanterar brandfarliga varor i mindre omfattning. Enligt definitionerna i SBF norm för föreståndare är det nivåerna 1-3. Exempel på sådana verksamheter är bensinstation, skola (labbsalar), restaurangkök, mindre verkstäder, butiker och så vidare. Utbildningen kräver inga direkta förkunskaper.

Kursmål

Syftet är att du efter genomförd utbildning ska ha kännedom om lagar och föreskrifter samt brandfarliga varors risker och egenskaper.
Målet med utbildningen är att du ska kunna verka som föreståndare för brandfarliga varor i din verksamhet och ta ansvar för en säker hantering av varorna.

Det finns inga kommande kurstillfällen