Regional medlems- och försäkringsbolagsdag

Välkomna till Brandskyddsföreningens Regionala medlems- och försäkringsbolagsdagar hösten 2023.

Kursinnehåll

I början av oktober kommer Brandskyddsföreningen Västernorrland och Jämtland tillsammans med Restvärderäddning (RVR) Södra Norrland arrangera en träff där ni kommer att få ta del av insatser/ olyckor från verksamheten Restvärderäddning (RVR) och hur Brandskyddsföreningen arbetar för ett brandsäkert och hållbart Sverige lokalt.

Vi kommer bland annat att ta upp nyheter inom skadeområdet, och presentera vad som är på gång inom din lokala Brandskyddsföreningen. Du kommer också få kunskap om hur effektiv skadehantering i ett tidigt skede efter en olycka kan minimera såväl konsekvenserna för de drabbade som kostnaderna för försäkringsbolagen.

Därtill ges möjlighet till diskussion, att knyta nätverk inom branschen samt lära känna din lokala brandskyddsförening och restvärdeledare. 

Tiden är 11:00 till 15:00 med lunch mellan 12-13 som ingår. Ange ev. specialkost eller allergi i anmälan.

Sista anmälningsdag 27/9.

Målgrupp

Vi riktar oss till Brandskyddsföreningens medlemmar och försäkringsbolagens representanter som arbetar med brandskyddsfrågor, såväl skadeförebyggande som skadereducerande. Vi välkomnar alla som arbetar inom brandskydd och restvärdefrågor.


Vid frågor kontakta oss via kontaktuppgifter nedan.

Magnus Rudberg Verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Västernorrland 070-345 08 82

Håkan Olsén Verksamhetsledare Brandskyddsföreningen Jämtland 070-639 91 12

Jonas Hägglund Restvärdesledare RVR Södra Norrland jonas.hagglund@rvr.nu

Det finns inga kommande kurstillfällen