Heta Arbeten Behörighetsutbildning

Heta Arbeten® är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, ska vara brandvakt eller utfärda tillstånd för heta arbeten behöver kunskap och måste vara behörig. 

Behörighetsutbildning Heta Arbeten®är utbildningen som ger dig som utför dessa typer av arbeten rätt kunskap och behörighet. Även du som ska beställa heta arbeten har nytta av denna utbildning.

Kursinnehåll

På utbildningen får du bland annat lära dig:

  • Säkerhetsreglerna för Heta Arbeten®
  • Brandkunskap
  • Riskbedömning med 3M-metoden (metod, material, miljö)
  • Genomföra en släckövning

Målgrupp

Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.

Kursmål

Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid brandfarliga heta arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller certifikat som ger behörighet för heta arbeten i 5 år.

Alla kurser är nu lagd på distans pga. den senaste tidens utveckling vad gäller Covid-19 pandemin med ökad spridning samt skärpta restriktioner från Folkhälsomyndigheten. 
Beroende på hur läget med Covid-19 utvecklas under hösten/vintern så kan detta komma att ändras till på plats-utbildningar. Vi kommer då att kontakta alla anmälda för att höra om det funkar för er. Vid frågor kontakta oss på tel.nr. nedan.

Verksamhetsledare Magnus Rudberg 070-345 08 82. 

Kommande tillfällen i

Örnsköldsvik

Distansutbildning via Zoom
2021-08-26
En plats kvar
Distansutbildning via Zoom
2021-09-16
3 platser kvar
Distansutbildning via Zoom
2021-09-30
12 platser kvar

Sundsvall

Distansutbildning via Zoom
2021-08-31
6 platser kvar
Distansutbildning via Zoom
2021-09-21
En plats kvar
Distansutbildning via Zoom
2021-10-06
14 platser kvar